Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret 18. november 2019

Privatlivspolitik for publit.dk

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan KMD A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger, som vi indsamler om dig som bruger af publit.dk

Vores Privatlivspolitik er opdelt under følgende overskrifter:

1. Kontaktoplysninger for dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger
a. Formål med behandling
b. Kategorier af oplysninger vi behandler
c. Kilder
d. Behandlingsgrundlag
e. Modtagere
f. Overførsel til lande uden for EU/EØS
g. Opbevaring
h. Frivillighed
3. Cookies
4. Dine rettigheder
5. Sikkerhed
6. Klage til Datatilsynet
7. Opdatering af denne politik

1. Kontaktoplysninger for dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

KMD A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:

KMD A/S
Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup
CVR-nr.: DK26911745
Telefon: +45 4460 1000
E-mail: info@kmd.dk

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her:

E-mail: privacy@kmd.dk
Ved brev: KMD A/S, Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger

2.a Formål:

Vi indsamler og behandler personoplysninger til markedsføringsmæssige formål. Det kan f.eks. være til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine arbejds- og interesseområder samt sende dig relevant markedsføring, information og inspiration i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer, whitepapers samt information om nye løsninger/services mv.
KMD forbeholder sig ret til at indsamle oplysning om din IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer, som tildeles de netværksenheder, fx computere, der kommunikerer med hinanden over internettet. KMD anvender din og andre brugeres IP-adresse til målretning af kommunikation/markedsføring samt til statistiske formål.

Vi indsamler og behandler oplysninger om din adfærd på publit.dk for at analysere brugen af publit.dk, optimere brugeroplevelsen og målrette vores kommunikation til dig. Vi indsamler oplysningerne på baggrund af cookies i overensstemmelse med vores Cookiepolitik . Cookies er små datafiler, som gemmes på en brugers it-udstyr for at kunne genkende enheden. Som udgangspunkt kan indsamlede oplysninger om din adfærd på publit.dk på baggrund af cookies ikke henføres til dig som person. Men hvis du via publit.dk har anmodet om eller accepteret, at du vil modtage markedsføring, nyhedsbreve, invitationer til arrangementer, whitepapers eller lign., så kobler vi disse personoplysninger med din adfærd på publit.dk med henblik på at målrette vores kommunikation og markedsføring, herunder f.eks. det vi præsenterer på publit.dk og annoncering på andres hjemmesider.

Hvis du har givet samtykke til det, anvender vi dit navn, e-mailadresse samt dine oplysninger om faglige interesseområder til at sende e-mails med markedsføringsmateriale i form af f.eks. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. Hvis du tillige har oplyst din titel og virksomhed (det er frivilligt), så anvender vi disse oplysninger til at målrette indholdet af de nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv., som vi sender til dig, inden for dine valgte interesseområder. Vi målretter ved at udvælge indhold, som vi vurderer er mest interessant for dig i f.t. din oplyste titel (arbejdsfunktion) og nogle gange den branche din virksomhed tilhører samt størrelsen af din virksomhed.

Endvidere anvender vi oplysninger om dit navn, mail, telefonnummer, virksomhed og stilling til at efterkomme din anmodning om at få adgang til/modtage specifikt beskyttet indhold på publit.dk, f.eks. et whitepaper, samt efterfølgende blive kontaktet af os i salgsøjemed.

2.b Kategorier af oplysninger:

Vi indsamler almindelige oplysninger som f.eks. navn, stilling, fag/arbejdsområde, ansættelsessted, kontaktoplysninger, faglige interesseområder og i nogle tilfælde IP-adresser, din adfærd på publit.dk.

2.c Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra dig og via cookies, som du accepterer på publit.dk.

2.d Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os (artikel 6, stk. 1 (f)). Vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende dine faglige interesser og præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores kommunikation og tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker.
 • Når du har givet samtykke til at modtage e-mails fra os med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. (artikel 6, stk. 1 (a)). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. pr. e-mail ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne eller på vores website. Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af de e-mails med nyhedsbreve og invitationer, som vi har udsendt forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Når vi giver dig adgang til/sender specifikt beskyttet indhold på publit.dk og efterfølgende kontakter dig i salgsøjemed er det også baseret på dit samtykke. Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så sker sådan videregivelse af oplysninger om dig til tredjeparten på baggrund heraf.
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os (artikel 6, stk. 1 (b)).

2.e Modtagere:

Vi videregiver eller overlader oplysninger om dig til følgende modtagere:

 • databehandlere, der bistår os med udsendelse af nyhedsbreve, målretning af markedsføring/annoncering og til statiske formål og
 • tredjeparter: hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så sker indsamling/videregivelse af oplysninger til de pågældende tredjeparter i overensstemmelse med vores Cookiepolitik. Publit.dk benytter således f.eks. Googles tjenester til statistiske og markedsføringsmæssige formål og Facebook til markedsføringsmæssige formål. Læs mere om grundlaget for Googles behandling af personoplysninger i Googles privatlivs- og persondatapolitik og dine muligheder for administration af dine privatlivsindstillinger på Googles hjemmeside www.google.com. Læs mere om grundlaget for Facebooks behandling af personoplysninger i Facebooks information om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed og dine muligheder for administration af dine privatlivs-indstillinger på Facebooks hjemmeside www.facebook.com.

2.f Overførsel til lande uden for EU/EØS:

Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så kan der ske videregivelse af oplysninger om dig til tredjeparten på baggrund heraf. I givet fald kan Google og Facebook – afhængig af dine privatlivsindstillinger hos disse tjenester – på baggrund af cookies sat af disse tjenester via publit.dk, indsamle og opbevare dine data (eks. IP-adresse og cookie data) på udenlandske servere uden for EU/EØS.

2. g Opbevaring:

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor
 • dokumentere:
  • vores ret til behandling af personoplysningerne samt
  • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. markedsføringslovgivningen, i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.

F.eks. vil vi opbevare oplysninger vedr. dit samtykke og evt. tilbagekaldelse af dit samtykke til modtagelse af e-mail med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer i op til 2 år efter seneste e-mailforsendelse af nyhedsbreve og invitationer.

2.h Frivillighed:

Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan målrette vores kommunikation på baggrund af dine interesse- og fokusområder eller sende dig målrettet og relevant markedsføring og information i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer.

3. Cookies

Om brug af cookies se venligst vores Cookiepolitik. Hvis cookies indebærer registrering af personhenførbare oplysninger vil det fremgå af vores Cookiepolitik og/eller denne Privatlivspolitik.

4. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i punkt 1.

Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan - af grunde, der vedrører din særlige situation – bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Det fremgår af denne Privatlivspolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage.
Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer o.lign. via e-mail kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Generelt

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5. Sikkerhed

I KMD har vi et ledelsessystem for informationssikkerhed. Vi behandler alt data, herunder dine personoplysninger i overensstemmelse med de sikkerhedspolitikker, -processer og -kontroller, som er indeholdt i vores ISO27001 certificerede ledelsessystemer for informationssikkerhed. Det betyder at dine personoplysninger beskyttes mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

7. Opdatering af denne politik

Vi er forpligtet til at overholde grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af Privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på publit.dk sammen med en opdateret version af Privatlivspolitikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i Privatlivspolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.