Thomas Rysgaard Christiansen om KOMBITs rolleskift fra beskikket monopolbrudsfacilitator til kommunal systemlandskabsarkitekt, om at finde balancen mellem kommunernes individuelle frihed og kollektive interessefællesskab og om, hvorvidt KOMBIT har planer om at træde ind på scenen for kommerciel it-udvikling eller ej.

Siden etableringen i 2009 har KOMBIT arbejdet for at konkurrenceudsætte de kommunale it-systemer og give kommunerne bedre og billigere løsninger. I dag kan KOMBIT stort set sætte flueben ud for den opgave. På nær Social Pension (SPK), som er i gang med at blive udviklet, er de øvrige store systemer fra KMD-monopolets tid blevet udbudt og udviklet.

Det rejser helt naturligt spørgsmål om, hvad KOMBITs rolle skal være i fremtiden. Hvis eksistensberettigelsen var koblet op på et monopolbrud, der nu er overstået, hvad er så KOMBITs nye eksistensberettigelse?

“Vi har fået skabt en stor portefølje af kommunale it-systemer. Vores største opgave lige nu er at få modnet den portefølje yderligere, at få modnet vores egen organisation til at agere mellemled mellem kommuner og leverandører og at få modnet kommunerne til at eksistere i det nye kommunale økosystem,” indleder KOMBITs direktør, Thomas Rysgaard Christiansen.

Vi har fået skabt en stor portefølje af kommunale it-systemer. Vores største opgave lige nu er at få modnet den portefølje yderligere, at få modnet vores egen organisation til at agere mellemled mellem kommuner og leverandører og at få modnet kommunerne til at eksistere i det nye kommunale økosystem.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBITs direktør

I arbejder med en strategi for 2018-2022. Hvad er hovedpunkterne i den strategi?

“Strategien hviler på tre søjler: fælleskommunal infrastruktur og løsninger, fælleskommunal it-sammenhæng og fælleskommunal innovation og ny teknologi.”

“Hvad angår den første søjle, kan vi se, at de systemer, der nu er på vej i udbud, bliver meget lovtunge. Det kræver noget ekstra fra vores side at sikre, at de systemer lever op til kvalitetskravene. Derudover kommer KOMBIT til at bruge mange kræfter på at udbygge den fælleskommunale infrastruktur de kommende år, så vi får skabt et godt fundament, hvorpå løsningerne kan eksistere.”

“Når vi taler om den fælleskommunale it-sammenhæng, skal vi have flere af de ca. 300 systemer, en gennemsnitlig kommune har i dag, til at hænge bedre sammen, og kommunerne skal have bedre styr på de data, der flyder mellem systemerne. Vores opgave bliver at bygge den infrastruktur, der gør det hele muligt. Eksempelvis at få kortlagt, hvor der er huller i systemporteføljen, så vi kan få skabt de standarder, der gør tværgående dataudveksling sikkert.”

“Det sidste ben i strategien omkring innovation handler primært om at finde balancen mellem, hvilken teknologisk udvikling en kommune selv skal drive, og hvilken teknologisk udvikling flere kommuner skal drive sammen. Vi skal agere brobygger i den proces – både i forhold til kommunerne og i forhold til leverandørerne – så vi får skabt nogle gode, brede initiativer.”

Kan du uddybe, hvordan udbygningen af infrastrukturen kommer til at foregå?

“Udbygningen af den fælleskommunale infrastruktur er ikke et projekt med en start- og en slutdato. Det er noget, der udvikler sig over tid. Vi har taget hul på opgaven og befinder os stadig i fase 1. Men vi har allerede fået en lang ønskeliste fra kommunerne over, hvilke infrastrukturkomponenter der skal med i fase 2. Vi skal finde ud af, hvad KOMBIT skal være med til at udvikle, og hvad leverandørerne skal sælge direkte til kommunerne. De diskussioner pågår lige nu og vil fortsætte uafbrudt. Grundlæggende skal vi sikre, at der ikke bliver bygget noget, som er begrænsende for en kommune. Vi skal hele tiden kunne bygge videre på infrastrukturen.”

I er sat i verden for at modsvare kommunernes it-behov. Hvordan ændrer de behov sig i de kommende år?

“Der bliver stillet flere krav fra borgerne om øget adgang til egne data, og der bliver stillet flere krav fra samfundet om øget sikkerhed i håndteringen af data, eksempelvis i form af GDPR. Så kommunerne er under pres. Noget af det pres kan vi hjælpe med at afbøde ved at udvikle standarder for eksempelvis sikker dataudveksling, og vi har også lanceret Borgerblikket, hvor borgerne via borger.dk får et overblik over deres egne sager og ydelser. Borgerblikket er i gang med at blive pilottestet i fem kommuner, og flere er på vej.”

Noget af det pres kan vi hjælpe med at afbøde ved at udvikle standarder for eksempelvis sikker dataudveksling, og vi har også lanceret Borgerblikket, hvor borgerne via borger.dk får et overblik over deres egne sager og ydelser.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBITs direktør

Det offentlige ligger inde med store mængder af data om borgerne. Hvordan kan kommunerne blive bedre til at aktivere de data?

“Vi tror på, at vi er på vej mod at servicere borgerne baseret på deres livssituationer. Folk går igennem forskellige livsfaser – de bliver gift, får børn, køber hus, går på pension og så videre. Jeg tror, at vi vil se kommunerne gå mere aktivt ind i de livssituationer og understøtte borgernes behov for information. Altså, når man når til et bestemt punkt i livet, får man information om, at man skal være opmærksom på det og det.”

Du berørte det tidligere, men hvor ligger balancen mellem frit at kunne udvikle sine it-løsninger som kommune og at indgå i et kommunalt fællesskab, hvor man udvikler sammen under KOMBIT?

“Rent politisk er der et stort ønske om, at kommunerne kan bibeholde deres individuelle særpræg. Også it-mæssigt. En kommune skal have friheden til at kunne satse på bestemte områder, uden at de behøver at vente på, om resten af kommunerne følger med. Så vi vil både se lokal og central udvikling af de kommunale it-løsninger i fremtiden. Lige nu er der bred enighed om, at det giver mening at lave de store samfundskritiske løsninger sammen.”

Fra et borgerperspektiv kan det nogle gange være uforståeligt, at det skal være så svært at udveksle data på tværs af kommuner, region og stat. Eksempelvis indenfor sundhedsområdet. Hvorfor er det sådan?

“Vi prøver at understøtte KL’s evne til at arbejde bedre sammen med regionerne og staten rent it-mæssigt. Så da vi eksempelvis genudbød Serviceplatformen i 2019, sørgede vi for, at regionerne kom med. Når en borger bevæger sig mellem et sundhedsvæsen drevet af regionerne og et sundhedsvæsen drevet af kommunerne, skal data kunne udveksles frit mellem it-systemerne, så borgerens journal ikke skal håndbæres rundt mellem de forskellige aktører.”

Når en borger bevæger sig mellem et sundhedsvæsen drevet af regionerne og et sundhedsvæsen drevet af kommunerne, skal data kunne udveksles frit mellem it-systemerne, så borgerens journal ikke skal håndbæres rundt mellem de forskellige aktører.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBITs direktør

Hvad sigter vi efter – et totalt sammenhængende offentligt Danmark?

“Det er ikke realistisk. I første omgang prøver vi at blive enige om de standarder, vi skal bruge til dataudvekslingen. Men de største diskussioner, der pågår i den sammenhæng, handler om governance. Teknisk er det sjældent, at man ikke kan finde en løsning på at skabe mere offentlig datasammenhæng. Men det kan være svært at blive enige om, hvem der skal betale regningen for en ny snitflade, hvordan den skal vedligeholdes, af hvem og så videre. Det er primært der, udfordringerne opstår.”

Er der et budskab, du gerne vil levere til det offentlige digitale Danmark?

“Jeg vil gerne slå fast, at KOMBIT ikke har nogle intentioner om at ændre på det udgangspunkt, vi altid har haft. Og det er, at vi er sat i verden for at agere forlænget arm for kommunerne. Jeg har hørt, at der er nogle, der spekulerer i, om vi ovenpå monopolsbruddets afslutning, har tanker om at blive en virksomhed, der selv begynder at udvikle løsninger. Det har vi ikke. Vi holder fast i vores vision om at understøtte kommunernes behov gennem indkøb, ikke udvikling, af it-løsninger ved at samarbejde med markedets små og store leverandører.”

Vi holder fast i vores vision om at understøtte kommunernes behov gennem indkøb, ikke udvikling, af it-løsninger ved at samarbejde med markedets små og store leverandører.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBITs direktør

KOMBITs digitaliseringskatalog

KOMBIT har for nylig lanceret et digitaliseringskatalog, som giver kommuner og kommunale it-leverandører et overblik over den fælleskommunale infrastrukturs integrationer. Her kan man indsamle information og dokumentation og holde sig opdateret.

Se kataloget.


Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, teknologiske trends, opinionsstof og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her