Samarbejdsmøde på kontor

Digitalisering er ikke kun en del af en effektiviseringsdagsorden i kommunerne. Digitalisering er rykket helt i hjertet af hverdagens opgaveløsning på fagområderne og er en vigtig parameter i den fremtidige kvalitetsudvikling.

KL’s Innovations- og Teknologienhed, som skal bygge bro mellem de teknologiske muligheder og kommunernes praktiske anvendelse, har i den forbindelse lanceret Kommunernes Teknologiradar 2020.

I KL udarbejdede man i begyndelsen af 2019 digitaliseringsstrategien “På forkant med fremtidens velfærd”, som satte rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i kommunerne. Ud af dette strategiarbejde opstod en ny enhed – Innovations- og Teknologienheden – som “skal understøtte kommunernes digitale transformation, arbejde med modning og udbredelse af teknologier og bidrage til KL's digitale interessevaretagelse.”

Det lyder jo spændende. Men baggrunden for den nye strategi og oprettelsen af Innovations- og Teknologienheden er skam ganske alvorlig. KL’s øgede fokus på innovation og teknologi hænger nemlig tæt sammen med den efterhånden velkendte demografiske udvikling, som betyder, at der kommer 85.000 flere ældre over 80 år og 30.000 flere børn i alderen 0-5 de kommende år. Det øger selvsagt presset på vores velfærdssamfund.

Med andre ord er det offentlige, herunder kommunerne, nødt til at accelerere anvendelsen og udbredelsen af digitale løsninger, hvis vi vil udvikle og opretholde kvaliteten i vores offentlige ydelser til borgerne.

Ældre dame kigger ud ad vindue

KL’s øgede fokus på innovation og teknologi hænger nemlig tæt sammen med den efterhånden velkendte demografiske udvikling, som betyder, at der kommer 85.000 flere ældre over 80 år og 30.000 flere børn i alderen 0-5 de kommende år.

Mange deler, få tager imod

Caroline Hegelund er leder af KL's Innovations- og Teknologienhed. Hun forklarer, at enheden arbejder med en klar agenda.

“Vi skal først og fremmest hjælpe med at få udbredt de mest modne teknologier til kommunerne. Herunder skal vi bidrage til, at kommunerne bliver endnu bedre til at samarbejde og lære af hinanden,” siger hun og fortæller, at mange kommuner er gode til at dele ud af deres egen viden. Men færre er gode til at tage imod andres erfaringer og anvende dem i deres eget arbejde.

“Når kommunerne skal stå på skuldrene af, hvad andre har gjort, er det straks en sværere øvelse. Både fordi kommunerne er forskellige, har forskellige it-landskaber og rent organisatorisk befinder sig på forskellige modenhedsniveauer. Men også fordi engagementet for et projekt typisk kommer, når man selv er med fra opstarten. Noget andet handler om, at vi skal blive bedre til at dele noget, der er brugbart og handlingsorienteret, eksempelvis konkrete værktøjer,” siger Caroline Hegelund.

Brobygning mellem teknologi og fagområder

Udover at udbrede modne teknologier og arbejde med videndeling på tværs af kommuneskel har Innovations- og Teknologienheden også fokus på at bygge bro mellem digitalisering og opgaveløsningen på fagområderne.

“Der er ved at ske et skifte, som handler om, at digitalisering og brugen af data ikke længere er forbeholdt særlige it-eksperter. Digitalisering, data og teknologi er i stigende grad blevet en del af den daglige opgaveløsning i kommunerne. Tidligere var det redskaber, som primært handlede om at høste effektiviseringsgevinster. Men de bliver i stigende grad en integreret del af den måde, man udvikler kvaliteten på jobcentrene, på plejecentrene, på skolerne og så videre. Den agenda vil vi gerne være med til at fremme.”

Klar, afprøv, hold øje eller afvent

Centralt i denne brobygningsopgave står Innovations- og Teknologienhedens for nyligt lancerede teknologiradar. Det er et digitalt værktøj, der skal koble fagområdernes behov for teknologiunderstøttelse med den myriade af løsninger, der findes på markedet.

For at finde frem til de enkelte teknologiers modenhed og relevans for et pågældende fagområde har KL fået hjælp af teknologiske eksperter samt over 700 ledere og medarbejdere fra alle landets 98 kommuner til at vurdere 20 nye teknologier. Ud fra en prik på radaren kan det nu ses, om en teknologi vurderes klar til implementering, om teknologien er værd at afprøve, om man blot skal holde øje med teknologien, eller om man roligt kan afvente yderligere modning.

“Vores teknologiradar er nok lidt mere konservativ end andre radarer på markedet. Fordi den ikke bare ser på teknologiernes tekniske modenhed, men også inddrager kommunale folks vurdering af, om teknologierne er relevante i forhold til at løse opgaverne på et fagområde. Vi opfordrer til, at man starter med at se på de teknologier, der er vurderet klar til implementering såsom apps, skærme/selvbetjening, video og visuel kontakt, RPA, big data og cloud,” siger Caroline Hegelund.

“Radaren skal også gerne understøtte kommunerne i at afprøve ny teknologi. Vores opfordring er, at man samarbejder og står på skuldrene af andres erfaringer, når man afprøver teknologi. Og at man husker at evaluere, så man kan skalere, hvis det er en succes.”

Konsulent holder oplæg for en forsamling

For at finde frem til de enkelte teknologiers modenhed og relevans for et pågældende fagområde har KL fået hjælp af teknologiske eksperter samt over 700 ledere og medarbejdere fra alle landets 98 kommuner til at vurdere 20 nye teknologier.

Indgang til selvindsigt

Placeringen af en teknologi i figuren er udtryk for en gennemsnitlig modenhed i kommunerne. Derfor opfordrer Caroline Hegelund også til, at man som kommune benchmarker sin egen teknologianvendelse med placeringerne i figuren. På den måde kan man sætte gang i en dialog om, hvorvidt det, der allerede er blevet indkøbt og implementeret, nu også giver den forventede værdi. KL stiller også en skabelon til rådighed med en helt tom version af radaren, så man selv kan plotte sin egen teknologianvendelse ind og sammenligne med landsgennemsnittet.

“Vi håber, at kommunerne vil bruge radaren til blandt andet at drøfte, hvordan løser vi de problemer, vi står med, og hvordan vil vi bruge ny teknologi til at løse problemerne. Det er jo netop ikke et rent teknisk spørgsmål, men et politisk og fagligt spørgsmål. Man kan også bruge radaren til at drøfte, om man er lykkes med at implementere de teknologier, som er vurderet klar i radaren. Virker de i organisationen, og giver de mening for ledere og medarbejdere? Skaber de værdi i mødet med borgerne? En anden drøftelse, man kan have med afsæt i radaren, er, om man afprøver for lidt ny teknologi eller for meget,” siger Caroline Hegelund og slutter:

“Som et sidste initiativ har vi også udarbejdet særskilte teknologiradarer for hvert af de seks fagområder, fordi brugen, relevansen og udfordringerne ved at bruge en teknologi er meget forskellig fra fagområde til fagområde. Brugen af teknologi, der kan automatisere en administrativ arbejdsgang, rejser ikke nødvendigvis nogle dataetiske spørgsmål. Men det kan det godt gøre, hvis samme automatiseringsteknologi bliver anvendt på et område med direkte borgerkontakt.”

Læs mere om Kommunernes Teknologiradar 2020


Hvorfor og hvordan vil I bruge teknologi?

I forbindelse med teknologiradaren stiller KL ni spørgsmål, man bør forholde sig til i arbejdet med anvendelse og udbredelse af teknologi:

  1. Hvad er formålet med at anvende ny teknologi i vores kommune?
  2. Hvilke behov og udfordringer skal teknologier bidrage til at løse i vores kommune?
  3. Hvad er et realistisk ambitionsniveau for at anvende ny teknologi i vores kommune?
  4. Hvordan får vi prioriteret skarpere i brugen og afprøvningen af nye teknologier i administrationen og på fagområderne?
  5. Prøver vi for mange teknologier af uden at få koblet til driften og skaleret? Eller afprøver vi for lidt og går glip af gevinster og står udenfor den digitale transformation?
  6. Er vores organisation parat til at gribe og implementere teknologierne?
  7. Er vores it-landskab klar til at understøtte ny teknologi?
  8. Er vi gode nok til at samarbejde med andre kommuner om at afprøve?
  9. Er vi gode nok til at stå på andre kommuners erfaringer?

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, teknologiske trends, opinionsstof og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her